Parenda (NLP) trainingen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten met Parenda zijn op 06-04-09 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086.