Parenda (NLP) trainingen

Welkom bij Parenda

Locatie  Amersfoort

Je bent van harte welkom op onze gratis NLP-informatieavonden.

 

Een ander naar zijn beste krachten te helpen, is de hoogste taak.
Sophocles

Parenda voor training, begeleiding en onderwijs stelt zich ten doel de mens, jong of oud, op kunstzinnige wijze te inspireren zich te ontwikkelen. Parenda wil dit bereiken door middel van personal coaching, loopbaanbegeleiding, (NLP) trainingen, workshops en onderwijs.

Denominalize yourself

zet jezelf in beweging....

Wat betekent Parenda?

Parenda betekent vogel.
Een vogel ontwikkelt zich eerst in zijn vertrouwde nest. Vervolgens verlaat hij dit nest om binnen nog bekend terrein en onder toeziend oog en bescherming van zijn ouders, zijn vleugels uit te slaan. Daarna verlaat de vogel de bekende omgeving en gaat op verder onderzoek uit.
Hij gaat, loskomend van het vertrouwde, een ander pad volgen. Hij zoekt naar mogelijkheden in een voor hem nieuwe wereld. Hij gaat grenzen over waarvan hij eerst niet eens wist dat zij er waren, of die voor hem nu geen belemmering meer zijn. Hij stijgt boven zijn huidige wereld uit, kan van bovenaf het leven mooi gadeslaan en maakt vanuit die positie de keus welke richting hij opgaat.
De vogel ontdekt de vrijheid te luisteren naar zijn innerlijke stem en zich dáár te bewegen waar hij maar wil.

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken en terug.

Judith Hertzberg

Bovenstaande quote heeft treffende raakvlakken met onze missie:

Het inspireren van mensen om tot ontwikkeling te komen

De vogel symboliseert de zich ontwikkelende mens, ongeacht leeftijd.
Het vertrouwde nest is het veilige, vertrouwde van de huidige situatie. Binnen bekend terrein je vleugels uitslaan, betekent vanuit het heden en eventueel kijkend naar het verleden, je toekomst verkennen en onderzoeken; wat wil je, waar leidt dat naartoe, hoe ziet het eruit, wat hoor je erbij, hoe voel je je dan en hoe anders doe je dan? De vogel gaat het bekende terrein verlaten en volgt zijn 'eigen' pad; de toekomst lokt hem. Als mens ontdek je nieuwe mogelijkheden. Grenzen/belemmeringen die er waren, worden verlegd of overwonnen. Zo vrij als een vogel in de lucht, gaat de mens zijn leven vanuit een ander perspectief zien. Hij durft los te komen van wat vertrouwd was, weet wat hij wil, kan een keus voor de toekomst maken, komt in beweging en gaat daadwerkelijk op weg om te doen waar hij voor gekozen heeft.

Parenda is als instituut aangesloten bij de ABNLP. de NVHNLP de VIV en geregistreerd bij het CRKBO. De NLP-Practitioneropleiding is gevalideerd door de registercommissie van lerarenregister.nl en voor 246 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.
Vanuit een trainers lidmaatschap is Parenda aangesloten bij de ABH en de NVNLP.
Per 18 januari 2017 maakt parenda onderdeel uit van TemeT Opleidingen Coöperatie.

 

  registerleraar logo     ABH vignet 2018-2019    ABNLP vignet 2018-2019          nvhnlp zegel  crkbo instellingTemeT logo

 

Parenda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32144086.
Het logo en panoramabeeld voor Parenda zijn gemaakt door Madelief Hoogenboom.