Parenda (NLP) trainingen

Welkom bij Parenda NLP Academie

Locatie  Amersfoort

Een ander naar zijn beste krachten te helpen, is de hoogste taak.
Sophocles

Parenda stelt zich ten doel de mens, jong of oud, te inspireren zich te ontwikkelen. Parenda verzorgt NLP opleidingen (NLP trainer), workshops en personal coaching/therapie, klankschaalmassage.

 

Denominalize yourself

zet jezelf in beweging....

Wat betekent Parenda?

Parenda betekent in Farsi vogel.
Een vogel ontwikkelt zich eerst in zijn vertrouwde nest. Vervolgens verlaat hij dit nest om binnen nog bekend terrein en (meestal) onder toeziend oog en bescherming van zijn ouders, zijn vleugels uit te slaan. Daarna verlaat de vogel de bekende omgeving en gaat op verder onderzoek uit.
Hij gaat, loskomend van het vertrouwde, een ander pad volgen. Hij zoekt naar mogelijkheden in een voor hem nieuwe wereld. Hij gaat grenzen over waarvan hij eerst niet eens wist dat zij er waren, of die voor hem nu geen belemmering meer zijn. Hij stijgt boven zijn huidige wereld uit, kan van bovenaf het leven mooi gadeslaan en maakt vanuit die positie de keus welke richting hij opgaat.
De vogel ontdekt de vrijheid te luisteren naar zijn innerlijke stem en zich dáár te bewegen waar hij maar wil.

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken en terug.

Judith Hertzberg

Bovenstaande quote heeft treffende raakvlakken met onze missie:

Het inspireren van mensen om tot ontwikkeling te komen

De vogel symboliseert de zich ontwikkelende mens, ongeacht leeftijd.
Het vertrouwde nest is het veilige, vertrouwde van de huidige situatie. Binnen bekend terrein je vleugels uitslaan, betekent vanuit het heden en eventueel kijkend naar het verleden, je toekomst verkennen en onderzoeken; wat wil je, waar leidt dat naartoe, hoe ziet het eruit, wat hoor je erbij, hoe voel je je dan en hoe anders doe je dan? De vogel gaat het bekende terrein verlaten en volgt zijn 'eigen' pad; de toekomst lokt hem. Als mens ontdek je nieuwe mogelijkheden. Grenzen/belemmeringen die er waren, worden verlegd of overwonnen. Zo vrij als een vogel in de lucht, gaat de mens zijn leven vanuit een ander perspectief zien. Hij durft los te komen van wat vertrouwd was, weet wat hij wil, kan een keus voor de toekomst maken, komt in beweging en gaat daadwerkelijk op weg om te doen waar hij voor gekozen heeft.

Parenda is als instituut aangesloten bij de ABNLP. en geregistreerd bij het CRKBO.
Vanuit een trainers lidmaatschap is Parenda aangesloten bij de ABH en de NVNLP.

 

    ABH vignet 2018-2019  ABNLP vignet 2018-2019   zegel NVNLP 2020  crkbo instelling

 

Parenda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32144086

BTW-identificatienummer NL001507513B40

Het logo en panoramabeeld voor Parenda zijn gemaakt door Madelief Hoogenboom.