Parenda (NLP) trainingen

Inhoud (H) NLP Practitioneropleiding

Terug naar de algemene informatiepagina over deze opleiding.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie en psychologie en wordt gebruikt door o.a. leraren, verkopers, medewerkers in de zorg, trainers, coaches, therapeuten, managers, adviseurs en artsen.

HNLP is een methode afkomstig uit de Verenigde staten en ontwikkeld door de Master Trainers Julie Silverthorn en John Overdurf.

De opleiding bestaat uit 16 dagen waarin theorie steeds afgewisseld wordt met oefeningen.
Na iedere opleidingsdag kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk.

We gaan o.a. aan de slag met:

Een inleiding in NLP

Wat is (H) NLP, waar komt het vandaan en wat kun je ermee.

Objectief waarnemen
Om goed te kunnen communiceren is objectief waarnemen van groot belang.
Wanneer je in staat bent uit de eigen invulling of aanname te blijven, wordt het leven niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen een stuk aangenamer.

Communiceren
Binnen communicatie zijn er verschillende manieren om een boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Om weerstand en conflicten te voorkomen is goed afstemmen op de ander essentieel. Hierbij is het belangrijk te kijken naar drie onderdelen binnen communicatie: lichaamstaal, intonatie en woorden. Naast deze onderdelen gaan we ook met andere aspecten aan de slag om de communicatie zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Het gebruik van taal
Je leert een reeks taalpatronen herkennen en hierbij de juiste vragen te stellen zodat je meer en sneller tot de kern van een gesprek komt. Daarnaast leer je hoe je met behulp van taalpatronen weerstand en conflicten kunt voorkomen en op een prettige manier jezelf en anderen in een positieve, vermogende stemming brengt. Vaardigheid in het gebruik van deze taalpatronen helpen je ook de ander zijn eigen oplossing voor zijn probleem te vinden.
Verder gaan we ook aan de slag met het gebruik van vooronderstellingen in taal; wat kan ik zeggen waardoor de ander een zo groot mogelijke verandering doormaakt?

Zintuiggebruik
Wanneer je ontdekt hoe jij je zintuigen inzet om informatie te verkrijgen, te verwerken en op te slaan, wordt leren, werken en communiceren een stuk aangenamer. Wanneer je ook kunt waarnemen hoe anderen dat doen, wordt een boodschap overbrengen een stuk effectiever; je bereikt een groter publiek en mensen blijven langer geboeid.

Ankeren
Ankeren gaat over stemmingen. Prikkels zorgen ervoor dat jij in een bepaalde stemming, een Staat van Zijn komt. Die Staat van Zijn waarin je dan verkeert, bepaalt mede jouw gedrag. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Wanneer je ontdekt wat ervoor zorgt dat iemand in die stemming komt, kun je eventuele ongewenste gedragspatronen doorbreken en positief gedrag bij jezelf en anderen stimuleren.

Herkaderen
Soms kun je situaties niet veranderen, hoe vervelend ze ook zijn. Met het onderwerp herkaderen leer je vanuit een andere invalshoek naar situaties te kijken. Hierdoor verandert ook je stemming over die situatie en wordt het makkelijker om ermee om te gaan.

(H) NLP veranderingsmodellen
Tijdens de (H) NLP Practitioner-opleiding maak je kennis met het (H) NLP Coachmodel en het Moedermodel van John Overdurf. Met deze basismodellen leer je hoe je verandering teweeg kunt brengen bij jezelf en anderen. Je leert hiermee hoe coachen in de basis echt werkt.

Strategieën
Voor echt alles wat je in het leven doet, heb je een strategie. Gelukkig is in de meeste gevallen je strategie effectief. Hierdoor bereik je wat je wilt bereiken. Maar soms is je strategie minder behulpzaam. Dan verval je steeds weer in hetzelfde gedrag. Je leert je eigen strategie en die van anderen te achterhalen en hoe je die effectiever kunt maken. Zo ontdek je bv. welke overtuigingen er mogelijk achter zitten dat je doet zoals je doet. En ook hoe je die overtuigingen kunt veranderen.

Je persoonlijke weergave
In de hersenen worden ervaringen opgeslagen. Ieder mens doet dit op zijn eigen unieke manier en geeft er hiermee zijn eigen betekenis aan. Wanneer je last hebt van bepaalde situaties kun je de betekenis die jij aan die ervaring hebt gegeven, veranderen. Dit kan heel eenvoudig door je eigen unieke weergave te veranderen. Hierdoor zal je gevoel over deze ervaring op zijn minst neutraal worden.
Hiernaast kun je ook heel goed toekomstgericht werken met je persoonlijke weergave. Zo leer je anders om te gaan met toekomstige situaties waarover je je voorheen misschien wel druk had gemaakt.

Het onbewuste
Je onbewuste is een groot vat met informatie, veel groter dan je bewuste. Vergelijkbaar met het onzichtbare deel van de bekende ijsberg dat onder water zit. Tijdens de opleiding leer je helpende informatie uit het onbewuste in te zetten. Hierdoor kun je veel meer veranderen en bereiken dan je bewust ook maar zou kúnnen denken.

Tijd gerelateerde technieken
In ieders leven komen ook minder fijne gebeurtenissen voor. Om in het hier en nu positiever met deze situaties om te kunnen gaan, gebruiken we zowel de blik van jouw jongere zelf als van jouw oudere jezelf om hiernaar te kijken. De beleving en het gevoel over de betreffende  situatie zal dan veranderen.

Systemisch Werken
Gedragspatronen kunnen ook benaderd worden vanuit de systeemtheorie. Wanneer je een vraag hebt over jouw eigen rol binnen bijvoorbeeld je familiesysteem of binnen het team waarin je werkt, is er tijdens de opleiding gelegenheid om jouw vraag ‘op te stellen’. Dit doen we bv. door middel van een familie- of organisatieopstelling. Lees hier meer over Systemisch Werken.

Afronding
De afronding van je (H) NLP Practitioner opleiding is een groot feest.
We ronden de opleiding af met een praktijkexamen. Wanneer je de dagen van de opleiding actief en betrokken gevolgd hebt, aan de intervisiebijeenkomsten hebt deelgenomen en hebt laten zien dat je bereid bent om te leren en jezelf te ontwikkelen, dan gaat dit examen je zeker lukken!
Zo ga je een ander persoon uit de groep begeleiden vanuit een persoonlijke of professionele vraag. Dit is een geweldig leuke dag, want iedere keer blijkt weer, hoeveel deelnemers in deze opleiding geleerd hebben en hoe fantastisch dat is. Daarnaast bespreek je in een groepje jouw persoonlijke reflectie over de opleiding. Ook vertel je voor iemand uit je intervisiegroep een van te voren persoonlijk geschreven metafoor. Er is aandacht voor afscheid nemen en natuurlijk sluiten we af met een feestelijke certificatie.