Parenda (NLP) trainingen

Inhoud (H) NLP Master Practitioneropleiding

Terug naar de algemene informatiepagina over deze opleiding.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie en psychologie en wordt gebruikt door o.a. leraren, verkopers, medewerkers in de zorg, trainers, coaches, therapeuten, managers, adviseurs en artsen.

H NLP is een methode afkomstig uit de Verenigde staten en ontwikkeld door de Master Trainers Julie Silverthorn en John Overdurf.

De NLP Master Practitioneropleiding bestaat uit 15 dagen waarin theorie steeds afgewisseld wordt met oefenen in kleine groepjes.
Na iedere opleidingsdag kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk.

We gaan o.a. aan de slag met:

Modelleren
Met modelleren kun je de vaardigheden van een expert overnemen en integreren in je dagelijks leven. Voor de Master opleiding ga je iemand modelleren. Het hoe en wat van deze opdracht komt uitgebreid aan de orde.

Waarden en overtuigingen
De keuzes die je in het leven maakt en het gedrag dat daarbij hoort, worden voor een groot deel bepaald door jouw waarden en overtuigingen. Waarden gaan over dat wat jij belangrijk vindt. Zij hebben een relatie met jouw missie, visie, overtuigingen en jouw normen.
Inzicht in je waarden en hoe het komt dat ze belangrijk voor je zijn, kan leiden tot mogelijk ander, meer gewenst, gedrag en je vrijer voelen van ongewenste (oude) emoties.
Zo is ook het loslaten van belemmerende overtuigingen bevrijdend, want hierdoor ontstaan er nieuwe keuzemogelijkheden.

Metaprogramma’s
Metaprogramma’s zijn zich herhalende patronen in het denken. Deze patronen uiten zich in emotie en gedrag. Ze zijn herkenbaar in taal en non-verbaal gedrag, kunnen bepalend zijn voor het contact, voor de samenwerking, voor iemands competenties en voor hoe iemand leert en wat hem motiveert. Iemands denken, voelen en doen kunnen met kennis van metaprogramma’s nauwkeurig worden voorspeld en gedragsstijlen kunnen worden onderscheiden.

Strategieën
Je leert op een hoger niveau dan in de (H)NLP Practitioner opleiding strategieën uit te vragen. Je leert hoe je ze kunt veranderen en wat je nodig hebt om een strategie van een ander over te kunnen nemen, als je dat wilt.

Het gebruik van taal
Voortbordurend op alles wat je in de Practitioner geleerd hebt over taal, leer je hier de basis van taalgebruik die verder reikt dan woorden en begrip. Je ervaart hoe door het gebruik van vooronderstellingen in taal veranderingen kunnen gaan plaatsvinden.

Hypnose
Tijdens de opleiding werken we drie dagen met Ericksoniaanse hypnose. Hypnose gaat over trance, over gefixeerde aandacht. Ieder mens is meerdere keren per dag in trance, zonder zich dit te realiseren. Wanneer je in trance bent, ben je zeer ontvankelijk voor positieve suggesties omdat er gewerkt wordt op diep onbewust niveau. Door het toepassen van Ericksoniaanse hypnose kun je jezelf en anderen goed helpen bij veranderingsprocessen. De 3 hypnosedagen zijn ontspannen ‘vakantie’-dagen waarin je veel leert over hypnotisch taalgebruik, ook gewoon tijdens een vergadering of een goed gesprek.

Neurologische niveaus
Dit betreft een prachtig model dat jou op verschillende niveaus informatie geeft over bijvoorbeeld een conflictsituatie of een te bereiken doel.

Observeren van non-verbale reacties
Je leert goed je zintuigen te gebruiken, o.a. door lichaamshoudingen en waarneembare veranderingen hierin waar te nemen.  Het lichaam heeft je veel te vertellen, het liegt namelijk nooit.

Submodaliteiten
In de practitioner heb je een en ander geleerd over je persoonlijke weergave, over hoe jij ervaringen aan jezelf weergeeft en hoe je dit kunt veranderen, als dat minder prettig is. In de Master komen specifieke oefeningen aan bod. Zo leer je  hoe je met de kennis uit de practitioner bijvoorbeeld om kunt gaan met angsten, allergieën en belemmerende overtuigingen.

Het hanteren van innerlijke conflicten
Je leert o.a. op conversationele wijze innerlijke conflicten te hanteren.

(H)NLP veranderingsmodellen
Tijdens de NLP Master-opleiding wordt het (H)NLP Coachmodel en het Moedermodel van John Overdurf nader behandeld. Met deze basismodellen leer je hoe je verandering teweeg kunt brengen bij jezelf en anderen. Je leert hiermee hoe coachen in de basis echt werkt.

Tijdgerelateerde technieken en werken met het onbewuste
Je onbewuste is een groot vat met informatie, veel groter dan je bewuste. Vergelijkbaar met het onzichtbare deel van de bekende ijsberg dat onder water zit. Tijdens de opleiding leer je helpende informatie uit het onbewuste in te zetten. Hierdoor kun je veel meer veranderen en bereiken dan je bewust ook maar zou kúnnen denken. Via tijdgerelateerde technieken leer je jezelf in een positieve Staat van Zijn te brengen waardoor ervaringen uit het verleden en in de toekomst gemakkelijker te hanteren zijn.

Systemisch Werken
Gedragspatronen kunnen ook benaderd worden vanuit de systeemtheorie. Wanneer je een vraag hebt over jouw eigen rol binnen bijvoorbeeld je familiesysteem of binnen het team waarin je werkt, is er tijdens de opleiding gelegenheid om jouw vraag ‘op te stellen’. Dit doen we bv. door middel van een familie- of organisatieopstelling. Lees hier meer over Systemisch Werken.

Afronding
Net als bij de NLP Practitioneropleiding is de afronding een groot feest.
We ronden de opleiding af met een praktijkexamen. Wanneer je de dagen van de opleiding actief en betrokken gevolgd hebt, aan de intervisiebijeenkomsten hebt deelgenomen en hebt laten zien dat je bereid bent om te leren en jezelf te ontwikkelen, en wanneer je je modelleeropdracht heb gemaakt, dan gaat dit examen je zeker lukken!
Zo ga je een ander persoon uit de groep begeleiden vanuit een persoonlijke of professionele vraag. Dit zijn geweldig leuke dagen, want iedere keer blijkt weer, hoeveel deelnemers in deze opleiding geleerd hebben en hoe fantastisch dat is. Daarnaast bespreek je in een groepje jouw persoonlijke modelleeropdracht. Er is aandacht voor afscheid nemen en natuurlijk sluiten we af met een feestelijke certificering.