Parenda (NLP) trainingen

Wat is NLP

De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro: Dit heeft te maken met ons zenuwstelsel, met de neurologische verbindingen die we maken in onze hersenen, de manier waarop we leren, hoe we dat wat we waarnemen opslaan. Hier horen beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken bij.

Linguïstisch: Binnen NLP staat Linguïstiek voor de wijze waarop wij taal gebruiken, de invloed daarvan op ons denken, doen en leven en hoe we hierin verandering kunnen aanbrengen.

Programmeren: Dit gaat over hoe wij de dingen doen zoals we ze doen, over onze eigen 'programma's', over onze strategieën. Wanneer je ons brein als een soort computer ziet, kun je bestaande patronen in denken en doen veranderen zoals een computerprogrammeur een aanpassing in een programma maakt. Alles wat we kennen en kunnen is al eens geleerd en kan dus aangepast (verbeterd) worden.

Het ontstaan van NLP

NLP is ontstaan in de jaren ’70. Richard Bandler (toen nog student) deed onderzoek naar het werk van gestalttherapeut Fritz Perls . Wat hij bij Perls ontdekte, zette hij zodanig om in modellen dat hij zelf in staat was te doen wat Perls deed. Hij had Perls ‘gemodelleerd’ en een overdraagbaar model gemaakt. Hij raakte in contact met dr. John Grinder, professor linguïstiek op de universiteit waar Bandler studeerde. Samen bestudeerden zij allemaal mensen die in hun vakgebied een hoog aanzien hadden zoals o.a.

  •         Gregory Bateson (antropoloog)
  •         Virginia Satir (gezinstherapeute)
  •         Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater)

Dit deden zij op dezelfde manier als Bandler bij Perls had gedaan. Al deze deskundigen kregen het voor elkaar om de grootste uitdagingen het hoofd te bieden…zij waren excellent, uitzonderlijk goed in wat zij deden, soms zelfs zonder dat zij zichzelf hier 100% bewust van waren. Doordat Bandler en Grinder deze personen mochten bestuderen en er overdraagbare modellen van hebben gemaakt, kunnen wij daar vandaag de dag de vruchten van plukken. Wanneer jij er dus achter weet te komen wat het is wat iemand doet, waardoor hij of zij ergens heel goed in is, kun jij het ook leren. Zoeken naar het verschil dat het verschil maakt!

Wil je een (H) NLP-opleiding in Amersfoort volgen? klik hier voor meer informatie.