Parenda (NLP) trainingen

Wat is HNLP

HNLP staat voor Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie en is afgeleid van NLP.

HNLP gaat uit van individuele personen. Waar NLP meer aandacht besteedt aan vaste modellen, gaat HNLP over conversationele NLP met als uitgangspunt de psychologie van de mens. De individuele persoon staat centraal. De coach kan zich niet verschuilen achter een protocol. Hierdoor moet hij flexibeler zijn. Goed waarnemen is hierbij heel belangrijk. Waarnemingsvermogen en flexibiliteit gaan hand in hand. Onderbouwd met psychologische principes en met de laatste inzichten van de neurowetenschap. HNLP is geen vast systeem, het gaat er juist vanuit dat een flexibele benadering beter werkt.

Wat houdt Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie in?

Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie gaat er vanuit dat een mens meer is dan een rechte lijn van A naar B. De voorspelbaarheid van gedrag van mensen lijkt juist veel meer op de chaos theorie. Hier wordt graag naar mensen gekeken als een proces waarin verandering normaal en natuurlijk is. Mensen zijn niet altijd blij met verandering en wat ze dan zeggen is: "Ik ben niet blij met het tempo van veranderen" (te langzaam of te snel). Of men is niet blij met de richting. Maar verandering is er altijd, we veranderen continu. Denken dat veranderen een optie is, is een illusie. Veel mensen voelen een onrust, verwarring of spanning bij een aankomende verandering. En toch is het goed je te bedenken dat verwarring vooraf gaat aan ontwikkeling en groei. Het leren omgaan met verwarring is voor de opleiders van H NLP een prioriteit; op die manier kunnen mensen weerbaar gemaakt worden tegen een altijd veranderende omgeving.

Het ontstaan van HNLP

Het ontstaan van HNLP is te danken aan 2 mensen: John Overdurf en Julie Silverthorn. Als echtpaar waren zij betrokken bij de beginnende populariteit van NLP. Als psychologen waren zij al vroeg geboeid door NLP en wilden zij alles weten over de nieuwe inzichten en gedachtewereld van Richard Bandler en John Grinder, co-founders van de NLP. Daarnaast wilden zij graag ook hun eigen ervaringen kwijt en binnen NLP was dat toen niet mogelijk. Alles wat naar psychologie rook ging in de ban. De waardevolle ideeën uit de praktijkervaring van John en Julie kregen geen plek. Na het behalen van hun master trainerschap richtten zij HNLP op. Dit in navolging van de toen al bestaande maar nog relatief jonge stroming van de humanistische psychologie.

Dat gedachten en taal elkaar beïnvloeden blijft als een paal boven water staan. Het Programmeren uit NLP dat ontstaan is ten tijde van de opkomst van programmeertalen in Silicon Valley, werd vervangen door Psychologie. Hierdoor konden John Overdurf en Julie Silverthorn ook hun ruime praktijkervaring onderbrengen. Humanistic Neuro Linguïstic Psychology werd toen een feit. Bij beiden ging de liefde naast het geven van NLP en HNLP trainingen ook uit naar Milton Erickson en het gebruik van trance. Hun bestsellers Training Trances en Dreaming Realities zijn daar een voorbeeld van. Net als de technieken die zij ontwikkelden: Beyond Words en Hypnotic Modeling. Tijdens de trainingen viel hun beider kennis van taal en toepasbaarheid op.

Toen zij besloten hun huwelijk te beëindigen leek dit het einde voor HNLP. Julie ging zich richten op het geven van trainingen en dan vooral op het geven van hypnose en trainers trainingen. John Overdurf combineerde het coachen en trainen van mensen tot practitioner, master en trainer.

Johns liefde voor trance en het werk van Milton Erickson steekt hij niet onder stoelen of banken. De opleidingen gaan uit van de veranderlijkheid van de mens en de omstandigheden. John is begaan met het vinden van nieuwe en effectieve interventies. Samen met Julie was hij al begonnen om elke NLP techniek om te zetten in een conversatie. Daardoor nam de bruikbaarheid toe en konden de technieken ook in het dagelijkse leven op straat en in de koffiekamer worden toegepast. NLP 'leunt' daardoor meer richting taal en de vooronderstellingen die daarin zitten. Het coachen van werknemers en collega’s is dan geen oefening meer...het wordt een goed gesprek!

Na het conversationeel maken van NLP was de ontwikkeling nog niet klaar. John nam het initiatief en startte Telecoaching. Vanuit de Engelstalige wereld sloten mensen aan bij zijn concept.

Wil je een (H) NLP-opleiding volgen? klik hier voor meer informatie.