Parenda (NLP) trainingen

Artikel over Metaphors in Mind

De Nederlandse Vereniging voor NLP geeft 4x per jaar het tijdschrift Inzicht uit.
Het Inzichtnummer 69 van zomer 2019 bevat een artikel dat door mij is geschreven .
Het artikel beschrijft een kunstzinnige manier van coachen vanuit de metaforen die de mens veelal onbewust in zich meedraagt. Aan de hand van een concreet coachvoorbeeld wordt duidelijk hoe hierbij gebruik gemaakt van de vraagtechniek vanuit Clean Language.